Deze wedstrijd bestaat uit 9 stages waarin verschillende vaardigheden van de deelnemers getest zullen worden.

 1. Cold-bore ( eerste stage van de dag ).
  Iedere deelnemer zal de wedstrijd beginnen met deze proef.
  Een schot precisie op een doel welke zal staan op een afstand tussen 0 en 170m.
  De afstand van het doel zal voor iedereen eender zijn en wordt die dag beslist door de organisatie.

 1. Onbekend wapen.
  10 patronen met een onbekend wapen op een doel dat zich bevindt op 100m.
  De grootte van de groepering bepaalt het resultaat.

 1. Long Range.
  Een totaal van 4 doelen verspreid over een afstand van 0 tot 800m.

 1. Barricade / dak.
  Verschillende doelen op een afstand tussen 0 en 400m raken gebruik makend van de aangegeven positie op en rond de barricades en dak.

 1. Obstakel shoot.
  Verschillende doelen op een afstand tussen 0 en 400m raken gebruik makend van de aangegeven positie op en rond de obstakels.

 1. Onstabiele positie.
  Een doel raken liggend in prone positie op een onstabiel platform.

 1. Ranging / milling.
  2 doelen “rangen“ aan de hand van je geweerkijker of een spottersscope met mil-reticle die ter beschikking gesteld zal worden door de organisatie.
  De klassieke “  ranging “ formule zal ter plaatse beschikbaar zijn en een bondige uitleg zal door de stage beheerder uitgelegd worden.

 2. Canting
  3 patronen op een doel welk op een afstand tussen 0 en 400m staat.
  De bekomen groepering zal hierbij als resultaat worden gehanteerd.
  Na het uitrekenen van een kleine rekensom het bekomen resultaat zoeken op twee verschillende doelen welke op een afstand staan tussen 0 en 400m en deze twee maal raken.

 3. Rekenkunde
  Na het uitrekenen van een kleine rekensom het bekomen resultaat zoeken op twee verschillende doelen welke op een afstand staan tussen 0 en 400m en deze twee maal raken.